Henvisninger

Kære kollega

Følgende kirurgiske indgreb tilbydes på klinikken:

*  Fjernelse af svært tilgængelige og/eller påbegyndte visdomstænder

*  Rodresektioner på alle tandtyper i såvel over- som underkæbe med eller uden ortograd
rodfyldning.

*  Excision af diverse ikke malignitetssuspekte tumorer og cyster af såvel odontogen som
ikke odontogen karakter.

*  Diagnostik af oral medicinske lidelser.

*  Implantatindsættelse til understøttelse af enkelttandsprotetik, fast helprotetik og hybridprotetik.

*  Ossøse rekonstruktioner herunder lokale og større knoglegenopbygninger og sinusløft med knoglehøst fra ramus mandibulae eller lokalt vha. osteotomer, trepan bor eller knoglehøvl.

*  Dentoalveolær kirurgi i narkose.

*  Fjernelse af tænder i øvrigt.

*  Denudering

*  Medicinsk og kirurgisk intervention over for odontogene infektioner.

*  Behandling af medicinsk kompromitterede patienter.

Alle vores patienter behandles på et fagligt evidensbaseret grundlag – dvs. med baggrund
i den videnskabelige litteratur. Patienten er i centrum og får en fair og god behandling.
Alle vores kirurgiske behandlinger foregår under fuld sterilitet og varetages af kompetent
kirurgisk uddannet personale. Endvidere giver vi gerne råd og vejledning mht. den
protetiske del af implantatbehandlingen. Vi benytter Straumann og Astra implantater afhængig
af den enkelte behandling.

Ovenstående er udfærdiget mhp. evt. modtagelse af henvisninger. Det skal understreges
at henviste patienter naturligvis udelukkende behandles for det henviste og
tilbagehenvises med venlig hilsen, tak for henvisningen, evt. histologisk beskrivelse og
udførlig operationsbeskrivelse som epikrise. Endvidere skal det understreges at ingen
patienter inden for 3 år efter henvisning kan modtage anden tandbehandling her på klinikken.
Dette for at undgå unødigt patientskifte. Skulle du være interesseret i at henvise
patienter til os, vil vi imødese dette med glæde.

Klik her for at udfylde henvisningsblanket

Alle priser er afhængige af den enkelte patient, idet der ved større behandlinger gives rabat.
Alle implantatbehandlinger er inklusiv bedøvelser, røntgen og diverse kontroller.
Priser på anden dentoalveolær kirurgi er inklusiv diverse kontroller.

Klinikken ligger I Vedelsgade 7a, 4180 Sorø med gode forbindelser til bus og tog.
Der er gode store parkeringsarealer foran hovedindgangen til klinikken.
Skulle der i henhold til ovenstående være ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte os på tlf: 57 88 77 55.

5 gode råd til at undgå
Paradentose

01

Bakterier, er årsagen til paradentose. Derfor er god mundhygiejne det vigtigste våben i kampen mod sygdommen.

02

Paradentose starter altid som tandkødsbetændelse. Ømt, hævet, blødende eller rødt tandkød, kan derfor være et faretegn.

03

Er du ryger, bør du overveje at lægge tobakken på hylden, da rygning øger sandsynligheden for paradentose.

04

Paradentose kan være svært at opdage for det utrænede øje. Derfor er det en god idé at gå regelmæssigt til tandlægen.

05

Tandtråd og mellemrums- børster/stikker, er altid et godt supplement til den daglige tandbørstning.